Etapy współpracy

Aby nasza współpraca przebiegała jak najsprawniej, ważne jest, by postępować zgodnie z poniższymi etapami. Pozwoli to także na dokładne wdrożenie się w Państwa projekt.

 

ETAP 1: POWIEDZ NAM, CZEGO (KOGO) POTRZEBUJESZ. By ułatwić to zadanie, przesyłamy formularz do wypełnienia, w którym Państwo będą mogli dokładnie określić swoje zapotrzebowania dotyczące poszukiwanego personelu.

 

ETAP 2: PORTRET IDEALNEGO KANDYDATA. Na podstawie wypełnionego przez Państwa formularza nasi specjaliści sporządzają sylwetkę pożądanego kandydata.

 

ETAP 3: WYPUSZCZAMY OFERTĘ PRACY. Mając przed oczami dokładny portret idealnego kandydata jak i opis stanowiska, nie pozostaje nam nic innego, jak sporządzić odpowiednią ofertę pracy i wypuścić ją w eter.

 

ETAP 4: WSTĘPNA SELEKCJA KANDYDATÓW. Po otrzymaniu zgłoszeń od zainteresowanych posadą osób, wyławiamy te, które najbardziej zdają się spełniać Państwa kryteria. Po sporządzeniu ich listy, zapraszamy kandydatów do kluczowego etapu rekrutacji,  jakim jest rozmowa kwalifikacyjna.

 

ETAP 5: ROZMOWY KWALIFIKACYJNE. WYBÓR KANDYDATA. Jest to kluczowy moment rekrutacji, w którym wyłania się nasz najlepszy kandydat na oferowane przez Państwa stanowisko. Oceną jego umiejętności zajmą się nasi specjaliści. W zależności od stanowiska, o jakie się ubiega,  może on zostać poddany różnego rodzaju testom.

 

ETAP 6: ZATRUDNIAMY. Po odnalezieniu najlepszego kandydata nasz zespół zajmuje się wszystkimi formalnościami związanymi z zatrudnieniem pracownika. Sporządza zatem w pierwszej kolejności ofertę pracy, którą przekazuje kandydatowi w celu jej zaakceptowania bądź odrzucenia. W pierwszym przypadku zaowocuje to  podpisaniem umowy.

 

ETAP 7: OBSŁUGA BIEŻĄCA KONTRAKTU. Po dokonaniu wszelkich formalności zobowiązujemy się do monitorowania przebiegu pracy zatrudnionego pracownika. Kontrolujemy zatem wypłacanie jego wynagrodzeń, urlopy i inne istotne kwestie wynikające z podpisania umowy.

 

ETAP 8: ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY. Koniec umowy nie oznacza jednak, że nie można jej odnowić. Cenimy sobie długoterminową współpracę z naszymi klientami i cieszymy się, że możemy im świadczyć usługi na najwyższym poziomie – czyli takie, jakich od nas oczekują.